fbpx
Treci la conținutul principal
Ultima modificare: 23 mai, 2022

Termeni și condiții

I. Definiții

 • 1.1 Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul goodisrael.com
 • 1.2 Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii bunuri, etc.).
 • 1.3 Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Clientului.
 • 1.4 Client – persoană fizică/persoană juridică care efectueaza o Comandă.

 • 1.5 Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

 • 1.6 Vânzător – Societatea Negroponte S.R.L. având urmatoarele date de identificare: Str. Gheorghe Doja 26A, Oradea, jud. Bihor, Romania, cod poștal 410163,CUI RO16728915, J05/1579/2004

 • 1.7 Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

 • 1.8 Curier– orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

II. Drepturi de proprietate intelectuală
 • 2.2 Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

 • 2.3 Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

III. Conținutul Site-ului în general

 • 3.1 În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de administratorul Site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri. 

 • 3.2 Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presă”. 

 • 3.3 Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care adminstratorul Site-ului și partenerii săi le deț în asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Produsele și Serviciile, orice modul sau componenenta a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. 

 • 3.4 Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului. 

 • 3.5 Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document că fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr -o asemenea utilizare. 

 • 3.6 Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al administratorului Site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. 

 • 3.7 Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalitățile indicate la pagină de contact a Site-ului. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site, își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale, înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. 

 • 3.8 Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site, sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. 

 • 3.9 Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut , pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități in acest sens. 

 • 3.10 Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platforma de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site, indiferent de formă și partea in care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

4. Restricții

 • 4.1 Conținuturile de pe Site sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și aparțîn proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul Site-ului pentru uz personal. Utilizatorul nu le poate schimba, modifică, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri.

 • 4.2 Utilizatorul trebuie să obțină permisiunea scrisă și prealabilă de la administratorul Site-ului sau de la orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală asupra Conținutului înainte de a putea publică, distribui, afișa, sau exploata comercial orice material de pe Site. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate. 

 • 4.3 Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul in format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin administratorului Site-ului și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin administratorului Site-ului acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de conținutul acestuia.

5. Link-uri

 • 5.1 Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru Site-ul nostru. Nu deținem nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. 

 • 5.2 Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată pentru conectarea la site-urile noastre, și de a solicită încetarea unei astfel de conexiuni oricărui site, în orice moment. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site- ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. 

 • 5.3 Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

6. Recenzii produse și servicii

 • 6.1 Utilizatorul are dreptul de a recenza Produsele și Serviciile. Este interzisă publicarea recenziilor care conțîn un limbaj abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate, sau orice lege. 

 • 6.2 Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri, sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Nu suntem responsabili pentru materialele postate de către Utilizatori care sunt calomnioase, obscene, invadează viață privată, încalcă drepturile de autor sau marca comercială. 

 • 6.3 Ne rezervăm dreptul de a elimina recenziile sau mesajele pe care le considerăm că sunt inacceptabile, ofensatore, abuzive, defaimatore, obscene, vechi, sau altfel. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a edita materialele din orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifică sau elimina astfel de materiale, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor sau recenziilor. Prin postarea pe Site a recenziilor, acordați în mod expres proprietarului și/sau societăților relevante afiliate la nivel mondial, un drept perpetuu și neexclusiv de a folosi recenziile publicate, în original sau editate, în cadrul programelor de televiziune, cărți, articole, comentarii, sau in orice alt mediu cunoscut acum sau care va fi dezvoltat mai târziu. De asemenea, Utilizatorul garantează că deține sau controlează toate drepturile pentru conținutul pe care îl postează și că folosirea de astfel de conținut nu va încalcă drepturile oricărei părți terțe.

7. Comanda

 • Pentru a putea comandă este necesară crearea unui cont pe Site și autentificarea. Crearea unui cont pe Site este necesară pentru a ne asigura că vindem băuturi alcoolice doar persoanelor care au împlinit vârstă de 18 ani, conform legii.
  După ce produsele dorite au fost adăugate în coș, se apasă pe butonul „Finalizați comandă” fie din fereastră apărută după adăugarea unui produs în coș, fie accesând coșul de cumpărături din colțul dreapta sus și apăsând butonul „Pasul următor”. Va apărea fereastră de autentificare. Dacă nu aveți cont, va rugăm apăsăți butonul „Cont nou”. După introducerea datelor necesare înregistrării contului se apasă butonul „Înregistrează-mă”. După această etapă se introduc datele de facturare a comenzii și adresa de livrare. Plata comenzii se poate face atât prin ramburs, la primirea comenzii de la curier, cât și online, cu ajutorul unui card bancar. Utilizatorii sunt rugați să verifice corectitudinea datelor și sa finalizeze comandă prin butonul „Trimite comandă”.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

 • Societatea Negroponte S.R.L. este operator de date cu caracter personal, iar confidențialitatea datelor furnizate de Utilizatori și Clienți reprezintă o preocupare constanța. Societatea Negroponte S.R.L. va prelucra datele personale în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare la momentul prelucrării datelor. Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi accesată aici: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9. Politica de utilizare a cookie-urilor

 • Siteul utilizeaza fișiere de tip cookie. Politica de utilizare a cookie-urilor poate fi accesată aici: POLITICA PRIVIND FISIERELE COOKIES.

9. Politica antispam

 • 9.1 Societatea Negroponte S.R.L. interzice utilizarea serviciului de e-mail dacă are drept consecință transmiterea, distribuirea și livrarea de mesaje nesolicitate prin poștă electronică sau de mesaje comerciale nesolicitate („SPAM”) și de asemenea, dacă mesajele pe care le trimiteți prin serviciul oferit:

  • a) nu utilizează și nu conține anteturi incorecte sau falsificate;
  • b) nu utilizează și nu conține nume de domeniu incorecte sau inexistente;
  • c) nu utilizează niciun fel de tehnică pentru a denatura, ascunde sau obstrucționa prin alte mijloace orice informație de identificare a punctului de origine sau a caii de transmitere;
  • d) nu utilizează alte mijloace de adresare înșelătoare;
  • e) nu utilizează nume de domeniu Internet aparțînând unor terți și nu se retransmite de la sau prin echipamentul unui terț, fără permisiunea acestuia;
  • f) nu conține în linia de subiect informații false sau care pot induce în eroare și nu prezintă în vreun alt mod conținut fals sau care poate induce în eroare;
  • g) nu se conformează standardelor tehnice.
 • 9.2 Societatea Negroponte S.R.L. nu autorizează colectarea, analizarea sau colecționarea de adrese de poștă electronică sau alte informații de la sau prin intermediul serviciului. 

 • 9.3 Societatea Negroponte S.R.L. nu permite și nu autorizează că alte persoane să utilizeze serviciul pentru a colecta, compilă sau obține informații despre clienți sau abonați, inclusiv și fără a se limita la acestea, adresele de poștă electronică ale abonaților, care sunt informații confidențiale cu drepturi de proprietate ale Societății Negroponte S.R.L. Utilizarea serviciului se conformează Declarației de confidențialitate și Acordului de servicii Societatea Negroponte S.R.L.

 • 9.4 Societatea Negroponte S.R.L. nu permite și nu autorizează niciun fel de încercare de a utiliza serviciul într-un mod care ar dauna, dezactiva, suprasolicită sau deteriora în orice privința serviciul sau care ar interfera cu utilizarea deplină a serviciului de către orice altă parte. Dacă societatea Negroponte S.R.L. constată că are loc o utilizare neautorizată și improprie a Site-ului, poate lua, fără o notificare prealabilă, măsurile pe care le consideră corecte, potrivit propriilor considerente, inclusiv blocarea mesajelor de la un anumit domeniu Internet, a serverului de poștă electronică sau a adresei IP.

 • 9.4 Societatea Negroponte S.R.L. poate suprima imediat orice cont al oricărui serviciu unde constată, potrivit propriilor considerente, că se transmite sau există o legătură de orice fel cu un mesaj de poștă electronică care violează această politică.
  Nimic din această politică nu intenționează să acorde vreun drept de a transmite sau de a trimite mesaje de poștă electronică prin sau către serviciu.
  Nereușită impunerii acestei politici în toate situațiile nu echivalează cu o renunțare la drepturile Societății Negroponte S.R.L.
  Utilizarea neautorizată a serviciului în conexiune cu transmiterea de poștă electronică nesolicitată, inclusiv de poștă electronică care violează această politică, poate rezultă în sancțiuni civile, penale și administrative împotriva expeditorului și a celor care îl asistă.

10. Confidențialitate și neconcurență

 • 10.1 Fiecare dintre utilizatorii Site-ului nostru este necesar să înțeleagă că instrumentelor, proceselor, strategiilor, materialelor și informațiilor de pe Site le sunt aplicabile reglementările din domeniul drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, astfel încât Utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. 

 • 10.2 Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a Site-ului, a materialelor, și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către Utilizatori sau de reprezentanții acestora este interzisă și ne rezervăm dreptul de a cere despăgubiri în instanța pentru daunele provocate că urmare a încălcării acestor drepturi. Administratorul Site-ului face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe Site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare).

  Atenție: fotografiiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

11. Durata/Închiderea conturilor

 • 11.1 Odată creat, contul rămâne valabil pe o perioada nederminată sau până când Utilizatorul decide să-l închidă sau, după caz, până la o dată la care administratorul, cu notificare prealabilă transmisă prin prin e-mail încetează oferirea acestui serviciu.

 • 11.2 Dreptul de a utiliza contul creat încetează automat în cazul încălcării de către Utilizator a prevederilor prezentului document. În acest caz, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate cheltuielile aferente contului și după închiderea lui. Administratorul nu este responsabil de pierderile de date/informații cauzate de închiderea contului.

12. Legea aplicabilă. Litigii

 • 12.1 Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale administratorului Site-ului, prevăzute de Termenii și Condițiile, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. 

 • 12.2 Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competență aflată în rază teritorială a administratorului Site-ului.

Verificarea vârstei

Declar că am vârsta legală de 18 ani pentru a consuma băuturi alcoolice.

sau

Te rugăm să nu consumi alcool la volan!